POLSKA KSIĄŻKA TELEFONICZNA
MONTREAL 2011-2012
...
Wydawana przez Biuletyn Polonijny od 1999 roku Polska Książka Telefoniczna ma ugruntowaną markę w świecie Polonii montrealskiej. Jest nieocenionym źródłem informacji o naszym polonijnym życiu, polonijnych organizacjach i biznesach. Najnowsza jej edycja ukazała się drukiem na początku października 2011 i jest już rozprowadzana po polonijnych sklepach i biurach. 
.
..
WYDANIE ONLINE

INDEKS TEMATYCZNY

INDEKS ALFABETYCZNY

INDEKS STRON


Wydanie internetowe Polskiej Ksiązki Telefonicznej zawiera wyłącznie część reklamową, tj. strony od 71 do 100. Część informacyjna i spis telefonów osób prywatnych są dostępne w wydaniu papierowym. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Montreal 2011-2012

..

.

Polska Książka Telefoniczna
Postal Box 59038
6595 St. Hubert
Montreal, Qc  H2S 2N0
tel: 514 690 4385
fax: 514 336 7636
KSIAZKA@BIULPOL.NET
..